Our Singers

JIE YING

VINS

KEN KHOO

EDWINA

JASMINE

FANG DA (AH BEE LIM)

XUE MIN

CHARLENE

KAI YI

LYNN

PEI RONG

SHANNA

JOYCELYN

JORINE

CYNTHIA

EREEN

C JING

SARA

JING XIAN

AH TIAN (颜毓添)

WEN RONG