Our Performers

OUR SINGERS

JIE YING

VINS

KEN KHOO

EDWINA

JASMINE

FANG DA (AH BEE LIM)

XUE MIN

CHARLENE

KAI YI

LYNN

PEI RONG

SHANNA

JOYCELYN

JORINE

CYNTHIA

EREEN

OUR INSTRUMENTALISTS

C JING

SARA

JING XIAN

AH TIAN (颜毓添)

WEN RONG